מה פרשת השבוע הנוכחי?

מהי 'פרשת השבוע' השבוע?

את פרשת השבוע בשבוע הנוכחי תמצא בשדה התאריך,
הנמצא בראש העמוד בצידו השמאלי.

הפרשה והתאריך מכוונים לפי השעון במחשב שלך,  אנא וודא שהוא מכוון.

לוח שנה עם פרשיות השבוע

שימוש מועיל