Qפרשת שופטיםR

הדפסה הדפסה

לבני האדם עלי אדמות יש תוכניות לרוב. לחלקם תוכניות אישיות להתפתחות ולהעצמה ולחלקם תוכניות כלליות וגלובאליות יותר. כולנו אף עושים הרבה למען השגת המטרות אותן הצבנו לעצמינו. השאלה היא היכן עובר הגבול בדרך אל המטרה. האם מותר לנו לעשות הכל כדי להשיג את מטרותינו?
תורות פסולות הקיימות בעולם טוענות ש'מטרה מקדשת את האמצעים'. – לצורך המטרות המוגדרות של האדם מותר לו לעשות הכל, וממש הכל, וזה לא משנה מה יהיו האמצעים על ידם יקודם המטרה. אך מה 'חושב' על כך אלוקים? האם לדעתו המטרה מקדשת את האמצעים?
בואו ונפתח את פרשת השבוע.
הפרשה דנה בנושא מערכת המשפט היהודית ובהנהגת השופטים. בין השאר היא מצווה "צדק צדק תרדוף" – על אדם בכלל ועל בית דין בפרט לרדוף אחר עשיית צדק והוצאתו לאור עולם.
כפילות המילים "צדק צדק" העסיק רבות את פרשני המקרא. הם פורשו בפירושים שונים ואף הפכים זה מזה.
הפירוש הפשוט לכפילות זו הוא ציווי על רדיפה רציפה ומתמדת אחר הצדק, פעם אחר פעם, כל ימיו של האדם. פירוש נוסף, אקטואלי ומעניין, ההופך את רלוונטיות של המילים הללו לתחומים רבים.
הדרך להשגת מטרות רוחניות שונה במהותה מן הדרך אל המטרות האישיות והגשמיות. רצונות ושאיפות אישיות יכולות להתממש על ידי האדם גם באמצעות רמיסת כבודם וכספם של אחרים. בגלל שהם לא שלו רמיסתם לא תמנע את התגשמות שאיפותיו. אם זוהי הדרך אל המטרה, הוא יצעד בה. אך כאשר מדובר על מטרות רוחניות, על מטרות אותן הציב עבורנו אלוקים, הגישה שונה בתכלית.
אלוקים יצר את העולם כדי שניצור בו טוב ונרבה בו אור, קדושה ואהבה. לשם כך הוא ביקש מבני האדם, שחקני המגרש, משימות שונות על ידם נחזק בעולם את הצד הטוב ונקדם אותו הלאה וכך נשלים את המטרה שלשמה נברא. ומשום כך, לו רק ישיג אותם בדרכים לא טובות – יפסיד כבר את המטרה.
זוהי גם הכוונה במילים "צדק צדק תרדוף" – גם את הצדק והיושר צריך לרדוף על ידי צדק. גם כדי להוציא לאור עולם את הצדק בפרשיות החמות שעל הפרק צריך להתנהל ביושר ובהגינות. צעידה מפוקפקת בדרך אל הצדק – מגבירה את הצד השלילי בעולם ומרחיקה את כוחו הכללי של הצדק והטוב בעולמנו.
חוץ מזה, אפשר גם ללמוד מן הפסוק, שגם בדרך אל הדמוקרטיה לא צריך לדרוס כמה מאושיותיה…

שתף |

כתיבת תגובה