Qפרשת חיי שרהR

הדפסה הדפסה

כולנו, לפעמים, מחפשים במרחקים את מה שאנו צריכים. לעיתים אנו מחפשים במקומות הרחוקים ביותר מאיפה שזה נמצא באמת. כך קורה לדוגמא, לאלפי הצעירים היוצאים לחפש את עצמם בכתות משונות במזרח הרחוק כשהפתרון הוא פה בבית, בארץ ובדת שלהם, וכך גם קורה לאנשים שמחפשים את האושר בחשבון הבנק או בקריירה מכובדת כשהוא נמצא בתוכם פנימה. וכך הוא בדברים רבים בחיינו היומיומיים.

כך גם נראה שקרה לאברהם אבינו, אז, לפני אלפי שנים, בחברון.

אברהם היה זקן ושבע ימים וזה עתה קבר את אשת נעוריו. עכשיו הוא יושב וחושב על העבר ומחליט שהגיע הזמן לדאוג גם לעתיד. צריך לדאוג להמשכיות המשפחה ודרך האמונה – צריך למצוא אישה ליצחק. לשם כך הוא מזמין לפגישה את עבדו הנאמן והמסור אליעזר והוא מצווה עליו לצאת למסע ארוך בחולות המדבר אל עבר חרן, שם יחפש אישה ליצחק.

אך לשם מה היה צריך אברהם לטלטל אדם מבוגר בדרכים? למה הלך רחוק כל כך כשהיה יכול לקחת את אחת מאלפי הבנות שהיו תחת חסותו הרוחנית ותחת השפעתו? וכי לא היו מהן שהיו טובות ומוכשרות עבורו?!

גם לאליעזר הייתה בת, טובה וצדיקה כמותו, שברגעים מסוימים אף חלם על שידוך דמיוני עם יצחק. מדוע אכן הוא לא יצא אל הפועל? גם היא לא טובה לאברהם?!

אלא, שאישה ליצחק הייתה צריכה להיות לא רק כלילת מעלות אישיות אלא שגם תתאים להנהגת הדור הבא – מה שלא מצא בכל הבנות שהיו בסביבתו.

לכל דור יש את המחנכים ואת המנהיגים שלו. מנהיגי ומחנכי דור העבר, חכמים ומנוסים ככל שיהיו, לא יצליחו בדור הבא. נתוני החיים המשתנים – הדילמות, הפיתויים, הניסיונות, ודברים רבים נוספים – גורמים לכך שמנהיגי ומחנכי העבר לעולם לא יבינו את הדור הצעיר. הם לא משדרים באותו הגל ולכן גם לא יתנו מענה לבעיותיהם. לשם כך צריך כל דור את המנהיגים ואת המחנכים שלו – רק כך יוכל הדור להתקדם בדרך ובמסילה שסללו מנהיגי הדורות הקודמים.

אברהם גילה דרך חדשה בחיים. הוא הביא את האמונה באלוקים לעולם של עבודת אלילים ופסילים. הוא הצליח, עם הסברה טובה, להתמודד עם אמונות טפלות ולהביא לאמונתם של רבבות בני אדם. עכשיו, כשהוא דואג כבר לדור הבא, הוא צריך גברת שתהיה לעזר ליצחק בהנהגת הדור ההוא, דור השני למייסדים – דור שמן הסתם יתמודד עם אתגרים חדשים ועם התלבטויות וניסיונות חדשים שלא היו בדורו של אברהם.

משום כך לא הסתפק אברהם באחת ממקורבותיו וגם לא בבתו של אליעזר. הן היו אולי מוכשרות וטובות לב, הן הכירו אולי התיאוריות שלו, אך אלו תיאוריות שהואילו לדורו שלו, לא לדור שלאחר מכן. לכן הן לא התאימו להיות ה'אישה מספר אחת' בדור הבא. הן לא יוכלו להתמודד עם האתגרים והשינויים של הדור ההוא ולהמשיך את דרך שסלל אברהם.

חכמי ישראל, כששבחו את אליעזר, אמרו עליו שהיה "דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים". זהו אמנם משפט מחמיא, אבל לא רק. יש בו גם מן הפגם. – אליעזר היה בסך הכול כמו אדם שדולה מים מן הבור ומשקה אותם לאחרים. את אותם המים, ללא חידוש וללא שיכלול. הוא ידע את תורתו של רבו על בוריה. הוא אף לימד אותה לאחרים. אך הוא היה, במובן מסוים, כמו מדקלם אותה. הוא לא היה יכול לחדש בה דבר. הוא לא היה יכול ללמוד ממנה דברים נוספים שלא אמרם אברהם במפורש. בתו שגודלה על ידו הייתה אף היא כמותו ולא התאימה להנהגת הדור הצעיר, שם צריך מנהיג שגם יפיק ממשנתם של הראשונים כיצד להתנהג עם יצריהם ושאלותיהם של השניים.

זה מה שמצא אליעזר ברבקה. היא הבינה הרבה מעבר למה שאמרו לה. הוא עמד על שפת הבאר והתפלל שתבוא הנערה המתאימה. הוא החליט שהנערה שתתבקש להשקותו ותיתן גם לגמליו – היא המתאימה. כי תכונה כזו של הבנה וחכמה היא אבן הבוחן לאשת המנהיג הבא.

כל אחד מאיתנו הוא מחנך. לכל אדם יש אנשים שאותם הוא מעצב ועליהם הוא משפיע. חברים, ילדים, שכנים וכדומה. עלינו לא רק ללמדם בינה אלא גם לתת להם את הכלים ללמוד בחיים עוד הרבה מעבר למה שלמדו.

שתף |

כתיבת תגובה