Qפרשת תזריע-מצורעR

הדפסה הדפסה

הצורה בה אדם רואה את העולם שסביבו תלויה במשקפיים אותם הוא בוחר להרכיב על עיניו. האדם בונה לעצמו את ההשקפה על החיים והיקום ודרכה הוא מפרש את כל מה שרואה.

פרשת מצורע, כהמשך לפרשת תזריע, דנה בסוג השלישי של הצרעת – בכתמי צרעת המופיעים על בתים.

הצרעת, הבאה לאדם – לאור המקורות – על חטא לשון הרע, הייתה מופיעה בהדרגה. תחילה הייתה מופיעה על גבי קירות ביתו של האדם. לאחר מכן, אם לא היה מפסיק מדיבורים אלו, הייתה מופיעה על כליו ובגדיו, ואם היה ממשיך גם אז, הייתה מגיעה גם לגופו.

וכאן הייתה באה לידי ביטוי השקפתו של האדם.

הצרעת כשלעצמה נראית כתופעה טבעית לחלוטין. היא נראית מחלה ככל המחלות. ניתן למצוא לה הסברים רפואיים וטבעיים, ומבחינה שכלית היא אינה בהכרח משהו על טבעי. מצד שני, ההליך ההדרגתי בה הופיעה הצרעת היה בה כדי להראות לאדם הלוקה שיש איזו שהיא מטרה וכוונה בצרעת. שיש לה סיבה ומשמעות ושהיא באה מאלוקים כעונש על מעשיו.

הסתכלותו של האדם על הצרעת תלויה במשקפיים הנמצאות על עיניו. האדם המאמין, רואה בה את כוחו והשפעתו של אלוקים על העולם. הוא מבחין במאורעות אלו בנוכחות של אלוקים. אך אדם שלא, רואה את הדברים בצורה שונה. הוא רואה בצרעת תופעה רפואית טבעית והוא לא מבחין בנוכחותם הנסתרת של גורמים נוספים מעבר לטבע הרגיל.

לאמתו של דבר, היכולת לפרש מאורעות כטבעיות או כעל-טבעיות נמצאת בקשת רחבה וגדולה מאוד של מקרים בחייו של האדם. ולא רק במקרים הנמצאים בתחום האפור – במקרים בהם לא ברור כל כך האם זה נס או טבע – אלא גם במקרים בהם נראה הדבר כמקרה ברור של נס או של טבע.

ישנם אנשים שבוחנים כל דבר בעיניים רציונליות. הם מחפשים בכל דבר את ה'ריאליות' וההיגיון ואין אצלם תופעות שלמעלה מזה. הכל צריך להיות מובן ומוסבר. גם כאשר מדברים על תופעה של ניסים גלויים – הם 'שוברים את הראש' למצוא לה הסברים מדעיים.

ההשקפה היהודית הפוכה לחלוטין. לא רק שהיא מאמינה בניסים יוצאי דופן – בתופעות נדירות שאין להם כל הסבר הגיוני וכוחו של אלוקים בולט בהם – אלא גם בכל דבר הנראה הגיוני במאת האחוזים היא רואה את ידו של אלוקים. השקפה זו, 'מחפשת' את אלוקים גם בתופעות הנראות טבעיות 'למהדרין'.

אלו הן המשקפיים היהודיות האמיתיות. המתבונן דרכן אינו בורח מנוכחותו של אלוקים בעולם ואינו נגרר אחר "ריאליות" יתר. הוא מוצא בעולם – בכל מקום שניתן – את אלוקים ואת השפעתו וכך הוא גם מרגיש בטוח ויציב יותר. הוא מקבל את התחושה שהכל מתוכנן ובשליטה ואיננו רק נתון לגורלו הבלתי צפוי של הטבע.

שתף |

כתיבת תגובה